Error loading page.
Try refreshing the page. If that doesn't work, there may be a network issue, and you can use our self test page to see what's preventing the page from loading.
Learn more about possible network issues or contact support for more help.

अजब मुलांच्या गजब गोष्टी

ebook

'अजब मुलांच्या गजब गोष्टी' या बालकथांचे हे दुसरे पुस्तक आहे.

यातील मुले अगदी खर्‍या अर्थाने अजब आहेत आणि त्यांच्या कथाही गजब आहेत.

१. अनोखी दुर्बिण : चेतन एक शहरी मुलगा आहे व समुद्रकिनारी फिरायला गेला असता समुद्रकिनार्‍यावर त्याला एक दुर्बिण सापडते. ती दुर्बिण थोडी अनोखी आहे. तिच्या मदतीने चेतन व त्याचा मित्र गगन काय काय अनुभवतात व काय करामती करतात हे या पुस्तकात तुम्हांला वाचायला मिळेल.

२. सप्तमची गोष्ट : सातव्या मुलाचा सातवा मुलगा असलेला सप्तम नावाचा मुलगा अजब आहे. त्याला वारा, पशु-पक्षी व माशांची भाषा कळते. या त्याच्या विशेषतेमुळे त्याला काय अनुभव येतात व त्याचे भाग्य कसे उजळते या कथेत वाचता येईल.

३. पांढरी मांजर : ही पांढरी...


Expand title description text

Formats

OverDrive Read
EPUB ebook

Languages

Marathi

'अजब मुलांच्या गजब गोष्टी' या बालकथांचे हे दुसरे पुस्तक आहे.

यातील मुले अगदी खर्‍या अर्थाने अजब आहेत आणि त्यांच्या कथाही गजब आहेत.

१. अनोखी दुर्बिण : चेतन एक शहरी मुलगा आहे व समुद्रकिनारी फिरायला गेला असता समुद्रकिनार्‍यावर त्याला एक दुर्बिण सापडते. ती दुर्बिण थोडी अनोखी आहे. तिच्या मदतीने चेतन व त्याचा मित्र गगन काय काय अनुभवतात व काय करामती करतात हे या पुस्तकात तुम्हांला वाचायला मिळेल.

२. सप्तमची गोष्ट : सातव्या मुलाचा सातवा मुलगा असलेला सप्तम नावाचा मुलगा अजब आहे. त्याला वारा, पशु-पक्षी व माशांची भाषा कळते. या त्याच्या विशेषतेमुळे त्याला काय अनुभव येतात व त्याचे भाग्य कसे उजळते या कथेत वाचता येईल.

३. पांढरी मांजर : ही पांढरी...


Expand title description text